بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/10/24
کل خالص ارزش دارائی ها 269,581,559,596 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 7,028,223 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 7,028,223 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 7,084,488 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 38,357

صندوق سرمایه‌گذاری خوارزمی

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/05/24

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان الگوريتم

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب

ضامن نقد شوندگی:

شركت آتي نگر سپهر ايرانيان

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري آينده نگر خوارزمي

مدیران سرمایه گذاری:

حامد قرباني، نجيبه خوشرو، شيرين معطر طهراني

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

نمودار‌ها