Menu
ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 سرمایه گذاری خوارزمی 5000 66.67
2 شرکت آنی نگر سپهر ایرانیان 1000 13.33
3 شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی 1000 13.33
4 شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی 500 6.67
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان